Logo


Firstname: Helena
Lastname: Ratkina [ Csodaret ]
Street: Bulgakova
Postal Code: 3134
City: Kiev
Country: Ukraine
Email: Csodaret@ukr.net
Phone: 380662467786
Homepage: http://facebook.com/vizsla.csodaret
Breeder: yes

Owner of 7 dogs:
Name Reg.No Sex Variety Date of birth Sire Dam
Hloya Unikum Petra UKU 0007145 female Shorthair 2006-3-30
Arisha Csodaret UKU 0009850 female Shorthair 2010-5-30 Bartosh Kievskie KashtanyHloya Unikum Petra
Arany Asher Csodaret UKU 0009849 female Shorthair 2010-5-30 Bartosh Kievskie KashtanyHloya Unikum Petra
Blossom Csodaret UKU 0022313 female Shorthair 2012-8-29 Sultan-Dunaiy Aurum UkraineArisha Csodaret
Csodás Vadász Csodaret male Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Cukorka Csodaret UKU R0045196 female Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Elnök Csodaret UKU 0385153 male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret

Breeder of 22 dogs:
Name Reg.No Sex Variety Date of birth Sire Dam
Arisha Csodaret UKU 0009850 female Shorthair 2010-5-30 Bartosh Kievskie KashtanyHloya Unikum Petra
Arany Asher Csodaret UKU 0009849 female Shorthair 2010-5-30 Bartosh Kievskie KashtanyHloya Unikum Petra
Blossom Csodaret UKU 0022313 female Shorthair 2012-8-29 Sultan-Dunaiy Aurum UkraineArisha Csodaret
Csordás Csodaret male Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Csendör a Csodaret male Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Csodás Vadász Csodaret male Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Csillag Csodaret female Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Cickány Csodaret female Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Cukorka Csodaret UKU R0045196 female Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Csipkerózsika Csodaret female Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Csalafinta Cafka Csodaret female Shorthair 2016-10-5 Gyurkóvári IdealArany Asher Csodaret
Drága Arany Csodaret LOF 8619 female Shorthair 2017-3-1 Tina Trading RichelieuBlossom Csodaret
Dalos Hegyi Csodaret female Shorthair 2017-3-1 Tina Trading RichelieuBlossom Csodaret
Ereje Csodaret female Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Eremgyüjtö Csodaret male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Elek Csodaret male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Elfél Vitez Csodaret male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Erdekes Orr Csodaret male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Ezra Csodaret male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Erdogyöngye Csodaret female Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Elnök Csodaret UKU 0385153 male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret
Elemer Gazda Csodaret male Shorthair 2018-8-7 Gyurkóvári IdealBlossom Csodaret

VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker