Logo


Firstname: Anna
Lastname: Paio
Street:
Postal Code:
City:
Country:
Email:
Phone:
Homepage:
Breeder: yes

Owner of 1 dog:
Name Reg.No Sex Variety Date of birth Sire Dam
Ambravittoriya Ambitsiya RKF 4406430 / KPE 4035 female Shorthair 2015-8-3 Zafir of SkyrocketAndzar Sofi

Breeder of 4 dogs:
Name Reg.No Sex Variety Date of birth Sire Dam
Matilda Lynx ISBR 16629 / RKF 4851339 female Shorthair 2017-2-25 Asper Autumnus LiberiAmbravittoriya Ambitsiya
Moroshka Borealis RKF 4851338 / ODD 165 female Shorthair 2017-2-25 Asper Autumnus LiberiAmbravittoriya Ambitsiya
Marcel Cygnus male Shorthair 2017-2-25 Asper Autumnus LiberiAmbravittoriya Ambitsiya
Marika Lacerta EST-01426/18 / RKF 4851336 female Shorthair 2017-2-25 Asper Autumnus LiberiAmbravittoriya Ambitsiya

VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker