Pedigree of: Natchez Pride
Save as PDF
Natchez PrideBob Buda SchonweideAli v SchönweideCsatt von KömlödBetyár
Panni XV
Diana-OlcaBes Zabokreky
Miss-Kubis
Buda PrincessErnesztPuschi
Vlada
AgnesPuschi
Vlada
Jilleva v SchlossRusty v DravavolgyAlcon v Schloss LoosdorfRex del Gelsomino
Gelse v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Asta v Schloss Loosdorf
Gretel v SchlossPalmer's v SchlossAlcon v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Frau WilzensakeTito
Herta Lady
This pedigree was generated by Vizsla Database