Pedigree of: Morho z Povazia
Save as PDF
Morho z PovaziaTrysk z PovaziaHeros z PovaziaAhoj z PovaziaLurko
Besenyoi Zenta
Sona z PovaziaCsibesz I *
Gyongyosi Toti
Herta z PovaziaAhoj z PovaziaLurko
Besenyoi Zenta
Sona z PovaziaCsibesz I *
Gyongyosi Toti
Bystra z PovaziaFakir z PovaziaCsibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Besenyoi ZentaCh
Leanyvari Barat
Cunci
Bojka z PovaziaAhoj z PovaziaLurko
Besenyoi Zenta
Sona z PovaziaCsibesz I *
Gyongyosi Toti
This pedigree was generated by Vizsla Database