Pedigree of: Xara Gurdau
Save as PDF
Xara GurdauCZ/SK Ch CIE
Atilla z Salamounova lesa
Int/CZ/Slo/CZ Gr/Slo GrCh CIB CIE CIT CITB
D'Hunter z Vodneho mlyna
CZ Ch CWC
Sharmarkasch Kisasszony Nick
CZ Ch
Borgia z Panských lesú
Bora Laváre MoráviaSK Ch
Amys Splneny sen
Angelica Danubius Family
Pixie GurdauCZ Ch
Arthur Vives Bohemia
CIB CZ Gr/SK Ch
Or Kajan z Bastin
Ambra z Kralovskych vinic
Chita Mona GurdauCZ/SK Ch
Ben z Liderovic
Boneta Moravia Centurion
This pedigree was generated by Vizsla Database