Pedigree of: Kandice Olca
Save as PDF
Kandice OlcaPepper OlcaBrok OlcaCsibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Herta-JandakHeros z Povazia
Herta z Povazia
Maggie z SelleRadar z PovaziaRex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Greta z KarpatFicko XXX
Asta Mavidio
Katrina v YukonRigo v HoltFritz v AuskiaRex Selle
Bura
Miss Olca KubisBrok Olca
Iskra Kubis
Sheba Queen YukonRusty YukonGingo v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Gypsy Queen Schloss LoosdorfAlcon v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss Loosdorf
This pedigree was generated by Vizsla Database