Pedigree of: Kandice Olca
Save as PDF
Kandice OlcaPepper Olca
Brok Olca
Csibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Herta-JandakHeros z Povazia
Herta z Povazia

Maggie z Selle

Radar z Povazia
Rex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Greta z KarpatFicko XXX
Asta Mavidio
Katrina v YukonRigo v Holt
Fritz v Auskia

Rex Selle
Bura
Miss Olca Kubis
Brok Olca
Iskra Kubis
Sheba Queen YukonRusty Yukon
Gingo v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Gypsy Queen Schloss LoosdorfAlcon v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss Loosdorf
This pedigree was generated by Vizsla Database