Pedigree of: Bonni Robin
Save as PDF
Bonni RobinSibriktelepi TigiÉdenkerti CsibészSzolnoki Picki MukiHary / Szolnoki Hary
Szolnoki Kitty
GyöngyiHektor Pick
Kati (MV 683)
Sibriktelepi MacaCsibész (OMKT MV 572)Ficko (MV 15)
Zsuzsi (MV 364)
Fruzsi (Fruska)Szikra (MV 391)
Panna (MV 98)
Bobi (KC)Strawbridge BarnaStrawbridge FickoErneszt
Agnes
Adalyn v HuntMorho z Povazia
Asta z Povazia
Strawbridge CzinkaStrawbridge BarnaStrawbridge Ficko
Adalyn v Hunt
Adalyn v HuntMorho z Povazia
Asta z Povazia
This pedigree was generated by Vizsla Database