Pedigree of: Red Of Iredell
Save as PDF
Red Of IredellDuke of Iredell
Brok Olca
Csibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Herta-JandakHeros z Povazia
Herta z Povazia
Kora OlcaBes ZabokrekyTapolcai Koma VI
Bystra z Povazia
Arva OlcaBes Zabokreky
Miss-Kubis
Sissy ClarkeFeatherbed SnorkeyGelse's RustyMorgo v Dravavölgy
Gelse v Schloss Loosdorf
Vicki (FDSB)Alcon v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Wag Inn's Zsuza
Brilliant
Erneszt
Agnes
Wareham's Sporting KischBodo v Sumeg
Gelse v Schloss Loosdorf
This pedigree was generated by Vizsla Database