Pedigree of: Bystra Csibesz Povazia
Save as PDF
Am Ch
Bystra Csibesz Povazia
Brok OlcaCsibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Herta-JandakHeros z Povazia
Herta z Povazia
Ria z PovaziaRex z Pod DevinaRex z Povazia
Alena Vido
Bystra z PovaziaFakir z Povazia
Bojka z Povazia
This pedigree was generated by Vizsla Database