Pedigree of: Kinford Janos
Save as PDF
Kinford JanosSibriktelepi TigiÉdenkerti CsibészSzolnoki Picki MukiHary / Szolnoki Hary
Szolnoki Kitty
GyöngyiHektor Pick
Kati (MV 683)
Sibriktelepi MacaCsibész (OMKT MV 572)Ficko (MV 15)
Zsuzsi (MV 364)
Fruzsi (Fruska)Szikra (MV 391)
Panna (MV 98)
Creagan AnyaStrawbridge BudaStrawbridge FickoErneszt
Agnes
Adalyn v HuntMorho z Povazia
Asta z Povazia
Tardosi GyöngyiBetyár 674Hun Ch
Betyár 348 / Bela's Betyar
Zsuzsi (MV 395)
Hun Ch
Csikcsicsoi Ari-Nora
Ripp (Istvan's Ripp)
Kati Jutka
This pedigree was generated by Vizsla Database