Pedigree of: Kimberly B Olca
Save as PDF
Kimberly B OlcaDuke of KenrueRoc v Schloss LoosdorfMoose v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Hera v Schloss Loosdorf
Kiska z KubisRadar z Povazia
Iskra Kubis
Tisza Aranyos KisaszonyBrok OlcaCsibesz I *
Herta-Jandak
Rata z PovaziaRex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Tammy BrooksiteRusty v DravavolgyAlcon v Schloss LoosdorfRex del Gelsomino
Gelse v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Asta v Schloss Loosdorf
Lady Brooksite LoosdorfPalmer's v SchlossAlcon v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Frau WilzensakeTito
Herta Lady
This pedigree was generated by Vizsla Database