Pedigree of: Graf v Kupferberg
Save as PDF
Graf v KupferbergAlcon v Schloss Loosdorf
Rex del Gelsomino
Hevizi CsiniBetyár XVI
Csipke
DararsSimba
Dajka
Gelse v Schloss Loosdorf
Fickó (Gaal)
Robert Oerdoeg
Furge II

Csitri v Kömlöd
Betyár

Panni XV
Hera v Schloss LoosdorfSzirt von Nadudvar (Kömlöd)Csatt von KömlödBetyár

Panni XV
Peggy-Piri

Csitri v Kömlöd
Betyár

Panni XV
Csatt
Csitri X / Panni
This pedigree was generated by Vizsla Database