Pedigree of: Soska Tarhonya
Save as PDF
Soska TarhonyaLajor von HoltLajor vom Trutzhof / Lajos v TrutzhofRemi z PovaziaRex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Toodles z PovaziaBrok Olca
Rispe vom Trutzhof
Lady Bird HoltKing Jack HoltRigo v Holt
Gypsy Queen Schloss Loosdorf
Queen Susie KomlodAttila von Schönweide
Susie v Komlod
Jada von HoltLajor vom Trutzhof / Lajos v TrutzhofRemi z PovaziaRex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Toodles z PovaziaBrok Olca
Rispe vom Trutzhof
Mille BrownRigo v HoltFritz v Auskia
Miss Olca Kubis
Nadja v HoltBlesk Mavidio
Mitz Selle
This pedigree was generated by Vizsla Database