Pedigree of: Highland Red
Save as PDF
Highland RedBrok OlcaCsibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Herta-JandakHeros z Povazia
Herta z Povazia
Ria z PovaziaRex z Pod DevinaRex z Povazia
Alena Vido
Bystra z PovaziaFakir z Povazia
Bojka z Povazia
This pedigree was generated by Vizsla Database