Pedigree of: Haans v Selle
Save as PDF
Haans v SelleKosa v SelleClipper KodyRusty YukonGingo v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Gypsy Queen Schloss LoosdorfAlcon v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss Loosdorf
Regina Yor EflowFrick SelleRex Selle
Asta Olca
Regina z PovaziaBrok Olca
Rata z Povazia
Konya v SelleFritz v AuskiaRex SelleHarry Selle
Bojka Selle
BuraDuks (Kunjevacki)
Lila
Miss Olca KubisBrok OlcaCsibesz I *
Herta-Jandak
Iskra KubisBes Zabokreky
Miss-Kubis
This pedigree was generated by Vizsla Database