Logo


Addaci Vad GalambRegistration#:
Sex: female
Date of Birth: 6 MAY 2010
Date of Death:
Country of Birth: United Kingdom
Country of Standing:
Breed: Shorthair

Calculate COI
Pedigree Analysis: 8 gen. 9 gen. 10 gen.
Breeder:
Owner:
Some medical information:
Hips: Hipscore
Hipscore: 7/5


View Breeding Info
View Reverse Pedigree (Offspring)
View Vertical Pedigree with Medical Information
Pedigree
Addaci Vad Galamb Pitypang Oporto of Gunfield Györujfalvi Gyaur Hun J/Hun Ch Györujfalvi Dini OTV KV VGPGyörujfalvi Dani
Pándzsaréti Csini
Hun FT/Hun Gr/Aus Ch Csokolándy Dorka of Hubertus KV I

Int/Hun/Hun GrCh Csertaparti Fuvola OTV KV VKV MVV JPJ
Hun Ch Perenye-Narai Cuni VKV OTV

Pitypang Berta
Pitypang Gyimes

Hun GrCh Pitypang Tallér VAV
Visnyei-Vadász Garas
Pitypang Trezsi Vadászfai Merész MV
Int/Hun Ch Helvécia Dóra MMV I SMV I
Pitypang Tipli for Addaci Int/Hun Ch Pitypang Öcskös * (see notes) VMV

Am DC AFC Triad's Dry Martini CD MH TDI VC CGC ROM HOF

Am FC AFC NFC Fieldway's Jack Daniels ROM HOF

Am DC AFC NFC Triad's XXIV Karat Oakleaf CD
Pitypang Kosza

Vadoca Király

Pitypang Berta
Hun/MNE Ch Pitypang Rigli OTV AV

Pusziszoró Simon
Mátai Dudás
Kilátó-Téri Franci Luci

Hun Ch Pitypang Csitri ÖTV FT-I CQN
Pitypang Vackor

Eng Sh Ch Hookside Braid

Mating Partners: 1
Csillaghegyi-Vadász Dini for Addaci

Offspring: 10
Addaci Banshee
Addaci Journey
Addaci Kiss
Addaci Mean Fiddler
Addaci Muse
Addaci Queen
Addaci Rainbow
Addaci Rolling Stone
Addaci Siouxsie Sioux
Addaci Smashing Pumpkin
(Offspring Details)

Siblings: 9
Addaci Vad Facan
Addaci Vad Fecske
Addaci Vad Fogoly for Rebelritsi
Addaci Vad Furj
Addaci Vad Hattyu
Addaci Vad Heja
Addaci Vad Solyom
Addaci Vad Szalonka
Addaci Vad Vereb


VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker