Pedigree of: Sunny of Nine Oaks
Save as PDF
Sunny of Nine OaksBartok (AKC)
Am Ch
Sandor von Debretsin
Akil vom Grombach
Rex Selle

Besa
Romanze vom TrutzhofBor (Kunjevacki)

Reri z Povazia
Zsa Zsa III
Am Ch
Peter von Chinook
Chinook Olca Povazia
Bomb Shell

Fedja vom Schloss Loosdorf
Bor (Kunjevacki)

Csitri v Kömlöd
Am Ch
Ginger Karpat
Blitzen K KarpatDuke J. Povazia
Radar z Povazia
Rummel's Rowdy Selle
Greta z KarpatFicko XXX
Asta Mavidio
Shasta GingerZoltan RexBig Red
Patty v Schuschnigg
Mistra Selle
Rakk Selle
Gria z Karpat
This pedigree was generated by Vizsla Database