Pedigree of: Cherame
Save as PDF
CherameSibriktelepi Csibesz / Csibesz (AKC)Édenkerti CsibészSzolnoki Picki MukiHary / Szolnoki Hary
Szolnoki Kitty
GyöngyiHektor Pick
Kati (MV 683)
Sibriktelepi MacaCsibész (OMKT MV 572)Ficko (MV 15)
Zsuzsi (MV 364)
Fruzsi (Fruska)Szikra (MV 391)
Panna (MV 98)
Cedar Root v MihalyiFicko v MihalyiChinook Olca PovaziaRoyal Count Povazia
Royal Countess Povazia
Fedja vom Schloss LoosdorfBor (Kunjevacki)
Csitri v Kömlöd
Rusty vom MihalyiChinook Olca PovaziaRoyal Count Povazia
Royal Countess Povazia
Bomb ShellArco v Schonweide
Goldie v Schloss Loosdorf
This pedigree was generated by Vizsla Database