Pedigree of: Coon Valley Pal
Save as PDF
Coon Valley PalRigo v Holt
Fritz v Auskia

Rex Selle
Harry Selle
Bojka Selle
BuraDuks (Kunjevacki)
Lila
Miss Olca Kubis
Brok Olca
Csibesz I *
Herta-Jandak
Iskra KubisBes Zabokreky
Miss-Kubis
Matrishka NessiLajor vom Trutzhof / Lajos v Trutzhof
Remi z Povazia
Rex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Toodles z Povazia
Brok Olca
Rispe vom Trutzhof
Mille BrownRigo v Holt
Fritz v Auskia
Miss Olca Kubis
Nadja v HoltBlesk Mavidio
Mitz Selle
This pedigree was generated by Vizsla Database