Logo


Int/Hun J/DE J/AT J/HR J/Ro J/Srb J/Hun/Ro/AT/Srb/Slo Ch Helvécia-Vadász Egres AV VMV Ipicture of dog
Registration#: MET MV 9635/13
Sex: female
Date of Birth: 15 APR 2013
Date of Death:
Country of Birth: Hungary
Country of Standing: Hungary
Breed: Shorthair

COI 8 gen: 1.742%    Calculate COI again
Pedigree Analysis: 8 gen. 9 gen. 10 gen.
Breeder:
Peter Váczi,
Dr. Zs. Váczi-Balogh / Dr. L. Baan [ Helvécia ],
Owner:
Payer Frigyes [ Scarbantia Saltus ], Hungary
Some medical information:
Hips: HD0 (A)
Elbows: grade 0


View Breeding Info
View Reverse Pedigree (Offspring)
View Vertical Pedigree with Medical Information
Pedigree

Int/Hun J/DE J/AT J/HR J/Ro J/Srb J/Hun/Ro/AT/Srb/Slo Ch Helvécia-Vadász Egres AV VMV I
Yasper of Skyrocket Hun J/Hun Sh/Int Ch Hubertus Kings Ransom Aus Ch Hubertus Halmark Edition

Aus GrCh Hubertus Special Edition (AI)
Aus Ch Hubertus Madison Avenue
Aus Ch Hubertus Pannoniai Fitos (IID)

Int/Eu/Hun/Hun GrCh Luppa-Vadász Fickó AP FwP VGP VMV OTV
Hun FT/Hun Gr/Aus Ch Csokolándy Dorka of Hubertus KV I
HunJ/Hun Sh/Eu Ch Boogie Woogie of Szedresi KVInt Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MVAm Ch Vancross's Set D Woods On Fire CD MH

Am/Eng Ch Valleyhunter's Valhalla CD ROM
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV

Hookside Füzesi Tamás

Eng Sh Ch Hookside Braid
Vadászfai Szeder Vadászfai Remek VAVVadászfai Igeret Vadászfai Csendes / Doriental Ergo VKV
Vadászfai Kence
Hun Ch Vadászfai Eszes AV

Int/Hun/Hun GrCh Köszegi-Vadász Astor OTV KV VMVV OVFV MAM SMV SV SVP
Vadászfai Ábránd VKV KV
Vadászfai Vica VAV

Pusziszoró Simon
Mátai Dudás
Kilátó-Téri Franci Luci

Hun Ch Vadászfai Galóca VMV OTV VAV
Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1
Vadászfai Pisze VKV

Mating Partners: 2
Szikra of Skyrocket
Especial of Skyrocket

Offspring: 16
Scarbantia Saltus Sanctus
Scarbantia Saltus Saturnus
Scarbantia Saltus Selene
Scarbantia Saltus Senna
Scarbantia Saltus Serranus
Scarbantia Saltus Silvester
Scarbantia Saltus Sirene
Scarbantia Saltus Skylla
Scarbantia-Saltus Terra
Scarbantia-Saltus Thalys
Scarbantia-Saltus Theia
Scarbantia-Saltus Thor
Scarbantia-Saltus Ti-Amo
Scarbantia-Saltus Tiara
Scarbantia-Saltus Titán
Scarbantia-Saltus Topas
(Offspring Details)

Siblings: 4
Helvécia-Vadász Emma
Helvécia-Vadász Eper
Helvécia-Vadász Erdesz
Helvécia-Vadász Élénk


VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker